Anaesthetize ne demek?

"Anaesthetize" kelimesi kelime kelime Türkçeye "anestezi yapmak" olarak çevrilebilir.

Anlamı, bir kişiyi ameliyat veya tıbbi bir işlem sırasında ağrı hissetmemesi için geçici olarak hissizleştirmek veya uyutmaktır.

Mecazi bir anlamı yoktur; bu terim özellikle tıbbi bir işlemi ifade eder.İşte "anaesthetize" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "The doctor decided to anaesthetize the patient before starting the dental procedure."

Türkçe: "Doktor, diş prosedürüne başlamadan önce hastayı anestezi yapmaya karar verdi."


English: "It's crucial to anaesthetize the area properly to avoid any discomfort during the surgery."

Türkçe: "Ameliyat sırasında herhangi bir rahatsızlığı önlemek için bölgeyi doğru bir şekilde anestezi yapmak çok önemlidir."


English: "The vet had to anaesthetize the dog to remove the foreign object."

Türkçe: "Veteriner, yabancı cisimi çıkarmak için köpeği anestezi yapmak zorunda kaldı."


English: "Anaesthetizing a patient requires careful calculation and monitoring."

Türkçe: "Bir hastayı anestezi yapmak, dikkatli hesaplama ve izleme gerektirir."


English: "After being anaesthetized, the patient will feel no pain during the operation."

Türkçe: "Anestezi yapıldıktan sonra, hasta operasyon sırasında hiç ağrı hissetmeyecek."

Yorumlar