Anaesthetized ne demek?

"Anaesthetized" kelimesi kelime kelime Türkçeye "anestezi altında" olarak çevrilebilir.

Bu terim, bir bireyin ağrıyı hissetmemesi için tıbbi bir işlem sırasında bilinçli hislerinin geçici olarak kaldırılması durumunu ifade eder.

Mecazi bir anlamı yoktur; bu terim özellikle tıbbi bir işlemi ifade eder.İşte "anaesthetized" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "The patient was fully anaesthetized before the surgery began."

Türkçe: "Hasta, ameliyat başlamadan önce tamamen anestezi altındaydı."


English: "Once the animal was anaesthetized, the veterinarian started the procedure."

Türkçe: "Hayvan anestezi altına alındıktan sonra, veteriner prosedüre başladı."


English: "Feeling no pain, she realized she had been anaesthetized for the dental work."

Türkçe: "Hiç ağrı hissetmediğini fark edince, diş işlemi için anestezi altına alındığını anladı."


English: "The area must be thoroughly anaesthetized to ensure a pain-free treatment."

Türkçe: "Ağrısız bir tedavi sağlamak için bölgenin tamamen anestezi altına alınması gerekir."


English: "After being anaesthetized, he didn't remember anything about the procedure."

Türkçe: "Anestezi altına alındıktan sonra, prosedürle ilgili hiçbir şey hatırlamadı."

Yorumlar