Anaesthetizing ne demek?

"Anaesthetizing" kelimesi kelime kelime Türkçeye "anestezi uygulama" olarak çevrilebilir.

Bu terim, bir kişiye veya hayvana ağrı hissetmemesi için anestezi uygulanması işlemine işaret eder.

Bu terimin kullanımında mecazi bir anlam yoktur; doğrudan tıbbi bir işlemi veya durumu ifade eder.İşte "anaesthetizing" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "The medical team is preparing for anaesthetizing the patient for his upcoming surgery."

Türkçe: "Tıbbi ekip, hastayı yaklaşan ameliyatı için anestezi altına almak için hazırlanıyor."


English: "Anaesthetizing animals before a surgical procedure is crucial to avoid causing them pain."

Türkçe: "Cerrahi bir işlem öncesinde hayvanları anestezi altına almak, onlara acı vermemek için hayati öneme sahiptir."


English: "The dentist started anaesthetizing my gums before the extraction."

Türkçe: "Diş hekimi, çekimden önce diş etlerimi anestezi altına almaya başladı."


English: "Anaesthetizing the area well can make the difference between a painful and a painless procedure."

Türkçe: "Bölgeyi iyi bir şekilde anestezi altına almak, ağrılı ve ağrısız bir işlem arasındaki farkı yaratabilir."


English: "The process of anaesthetizing the patient went smoothly, allowing the surgery to proceed without any issues."

Türkçe: "Hastayı anestezi altına alma işlemi sorunsuz bir şekilde gerçekleşti, bu da ameliyatın herhangi bir sorun olmadan devam etmesini sağladı."

Yorumlar