Anagram ne demek?

"Anagram" kelimesi kelime kelime Türkçeye "anagram" olarak çevrilebilir ve "bir kelime veya kelime grubunun harflerinin yerlerini değiştirerek başka bir kelime veya kelime grubu oluşturma" anlamına gelir.

Bu terim genellikle edebiyat ve kelime oyunlarında kullanılır ve mecazi bir anlamı yoktur; doğrudan bir dil oyununu ifade eder.İşte "anagram" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "Did you know that 'listen' is an anagram of 'silent'?"

Türkçe: "'Listen' kelimesinin 'silent' kelimesinin bir anagramı olduğunu biliyor muydunuz?"


English: "Creating anagrams can be a fun way to play with words."

Türkçe: "Anagramlar oluşturmak, kelimelerle oynamanın eğlenceli bir yolu olabilir."


English: "The puzzle required solving a series of anagrams to find the hidden message."

Türkçe: "Bulmaca, gizli mesajı bulmak için bir dizi anagramı çözmeyi gerektiriyordu."


English: "She enjoys creating anagrams of her friends' names as a hobby."

Türkçe: "Hobisi olarak arkadaşlarının isimlerinin anagramlarını oluşturmayı seviyor."


English: "The title of the book was actually an anagram, leading to a major plot twist."

Türkçe: "Kitabın başlığı aslında bir anagramdı, bu da büyük bir olay örgüsü dönüşüne yol açtı."

Yorumlar