Anal ne demek?

"Anal" kelimesi kelime kelime Türkçeye çevrildiğinde, "anal" kelimesi "anüse bağlı" veya "makata ilişkin" anlamına gelir.

Genel olarak, bu terim tıbbi bağlamda kullanılır ve makat veya anüsle ilgili konuları ifade etmek için kullanılır.

Mecazi bir anlamı yoktur ancak "anal" kelimesi bazen "anal düşkünlüğü" (anal retentive) terimiyle, aşırı düzenli, titiz veya kontrolcü davranışları ifade etmek için mecazi olarak kullanılabilir. Bu kullanım, Sigmund Freud'un psikoanalitik teorilerine dayanır.İşte "anal" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "The doctor specialized in anal surgeries."

Türkçe: "Doktor anal cerrahilerde uzmanlaşmıştı."


English: "Anal hygiene is important for overall health."

Türkçe: "Anal hijyen genel sağlık için önemlidir."


English: "The patient complained of anal discomfort."

Türkçe: "Hasta anal rahatsızlık şikayetinde bulundu."


English: "Certain medications can cause anal irritation."

Türkçe: "Bazı ilaçlar anal tahrişe neden olabilir."


English: "He's so anal about his work, everything has to be perfect."

Türkçe: "İşi konusunda çok anal, her şey mükemmel olmak zorunda."

Yorumlar