Analgesia ne demek?

"Analgesia" kelimesi kelime kelime Türkçeye çevrildiğinde, "analgesia" kelimesi "ağrısızlık" ya da "ağrı kesici" anlamına gelir.

Tam olarak Türkçeye çevrildiğinde, "analgesia" terimi, ağrı hissinin yokluğu veya azaltılması durumunu ifade eder.

Mecazi bir anlamı yoktur ve genellikle ağrı kesici ilaçlar veya diğer tıbbi müdahaleler yoluyla ağrının hafifletilmesi veya yok edilmesi durumlarında kullanılır.


İşte "analgesia" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "After the surgery, the patient was given medication for analgesia."
Türkçe: "Ameliyattan sonra, hastaya analgesi için ilaç verildi."

English: "Epidural analgesia is commonly used during childbirth to relieve pain."
Türkçe: "Epidural analjezi, doğum sırasında ağrıyı hafifletmek için yaygın olarak kullanılır."

English: "The goal of postoperative care is to ensure adequate analgesia and patient comfort."
Türkçe: "Postoperatif bakımın amacı, yeterli analjezi ve hasta konforunu sağlamaktır."

English: "Analgesia does not eliminate the cause of pain but helps to manage the symptoms."
Türkçe: "Analjezi, ağrının nedenini ortadan kaldırmaz ancak semptomları yönetmeye yardımcı olur."

English: "The doctor explained the different options for achieving analgesia during the procedure."
Türkçe: "Doktor, prosedür sırasında analjeziye ulaşmak için farklı seçenekleri açıkladı."


Yorumlar