Anally retentive ne demek?

"Anally retentive" kelime kelime Türkçeye çevrildiğinde, "anal olarak tutucu" anlamına gelir.

Bu ifade, Freud'un psikoanalitik teorisindeki anal evreyle ilişkilendirilir ve genellikle aşırı düzenli, titiz, mükemmeliyetçi veya kontrolcü kişilik özelliklerini tanımlamak için mecazi bir şekilde kullanılır.

"Anal retentive" (anally retentive'in daha yaygın kullanımı), bireyin çocukluk döneminde, tuvalet eğitimi sürecinde yaşanan deneyimlerin yetişkinlikteki kişilik özelliklerine etki ettiği düşüncesine dayanır.İşte "anally retentive" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "He's so anally retentive about his work that he checks every single detail multiple times."

Türkçe: "İşiyle ilgili o kadar anal tutucu ki, her detayı birkaç kez kontrol eder."


English: "Her anally retentive nature makes her a great auditor, as she misses nothing."

Türkçe: "Anal tutucu doğası onu harika bir denetçi yapıyor, çünkü hiçbir şeyi kaçırmaz."


English: "Being anally retentive is not always a bad thing; it can lead to high-quality work."

Türkçe: "Anal tutucu olmak her zaman kötü bir şey değildir; bu, yüksek kaliteli işlere yol açabilir."


English: "His anally retentive tendencies drive his roommates crazy because everything has to be in its place."

Türkçe: "Anal tutucu eğilimleri, her şeyin yerinde olması gerektiği için oda arkadaşlarını çıldırtır."


English: "While being anally retentive might help in organizing tasks, it can also strain relationships."

Türkçe: "Anal tutucu olmak görevleri düzenlemede yardımcı olabilirken, ilişkilere de zarar verebilir."

Yorumlar