Analog ne demek?

"Analog" kelimesi kelime kelime Türkçeye çevrildiğinde "benzer" veya "analog" anlamına gelir.

Genellikle teknoloji ve bilimde, dijital olmayan, sürekli değişkenleri olan veri veya sistemleri ifade etmek için kullanılır.

Mecazi bir anlamı genelde yoktur, ancak geniş bir bağlamda kullanıldığında, bir şeyin bir başkasına benzerliğini veya karşılaştırılabilirliğini ifade edebilir.İşte "analog" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "Many people still prefer analog watches over digital ones."

Türkçe: "Birçok insan hala dijital olanların yerine analog saatleri tercih ediyor."


English: "Analog signals are used in radio wave transmissions."

Türkçe: "Analog sinyaller radyo dalgası yayınlarında kullanılır."


English: "Photographers sometimes choose analog cameras to achieve a certain aesthetic."

Türkçe: "Fotoğrafçılar bazen belirli bir estetik elde etmek için analog kameraları seçerler."


English: "The artist used analog synthesizers to create retro sounds in his music."

Türkçe: "Sanatçı, müziğinde retro sesler oluşturmak için analog sentezleyiciler kullandı."


English: "Despite the digital age, there's still a place for analog technologies."

Türkçe: "Dijital çağa rağmen, analog teknolojiler için hala bir yer var."

Yorumlar