Analogous ne demek?

"Analogous" kelimesi kelime kelime Türkçeye "benzer", "analojiye dayalı" anlamlarına gelir.

Bu kelime, genellikle iki şeyin benzer özelliklere veya işlevlere sahip olduğunu belirtmek için kullanılır.

Mecazi anlamı, farklı durumlar veya nesneler arasındaki benzerlikleri veya paralellikleri vurgulamak için kullanılabilir.İşte "analogous" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "The structure of an atom is often said to be analogous to the solar system."

Türkçe: "Bir atomun yapısının, genellikle güneş sistemine benzer olduğu söylenir."


English: "Finding a job in today's market is analogous to searching for a needle in a haystack."

Türkçe: "Günümüz piyasasında iş bulmak, samanlıkta iğne aramaya benzer."


English: "The function of the heart in humans is analogous to the pump in a water circulation system."

Türkçe: "İnsanlardaki kalbin işlevi, bir su dolaşım sistemindeki pompa ile benzerdir."


English: "The role of roots in a plant is analogous to the foundation of a building."

Türkçe: "Bir bitkideki köklerin rolü, bir binanın temeline benzer."


English: "Using a library catalog is analogous to searching an online database; both processes involve looking for specific information."

Türkçe: "Bir kütüphane kataloğunu kullanmak, çevrimiçi bir veritabanı aramaya benzer; her iki süreç de belirli bilgileri aramayı içerir."

Yorumlar