Analogously ne demek?

"Analogously" kelimesi kelime kelime Türkçeye "benzer şekilde", "analojiye dayanarak" anlamlarına gelir.

Bu kelime, iki durum, nesne veya konsept arasındaki benzerliklere veya paralelliklere dikkat çekmek için kullanılır.

Mecazi anlamı yoktur; doğrudan benzerliklerin karşılaştırılması veya ilişkilendirilmesi bağlamında kullanılır.İşte "analogously" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "Just as a computer processes information, the human brain functions analogously, processing data from our senses."

Türkçe: "Bir bilgisayarın bilgi işlemesi gibi, insan beyni de benzer şekilde, duyularımızdan gelen verileri işler."


English: "Ecosystems in different parts of the world can operate analogously, despite the diversity of species."

Türkçe: "Dünyanın farklı bölgelerindeki ekosistemler, türlerin çeşitliliğine rağmen benzer şekilde işleyebilir."


English: "Wings of birds and wings of airplanes function analogously, providing lift for flight."

Türkçe: "Kuşların kanatları ve uçakların kanatları benzer şekilde işlev görür, uçuş için kaldırma kuvveti sağlar."


English: "In many cultures, myths and legends serve analogously, explaining natural phenomena through storytelling."

Türkçe: "Birçok kültürde, mitler ve efsaneler benzer şekilde işlev görür, doğa olaylarını hikaye anlatımı yoluyla açıklar."


English: "The judicial systems of two different countries may operate analogously, with similar laws and court procedures."

Türkçe: "İki farklı ülkenin yargı sistemleri benzer yasalar ve mahkeme prosedürleri ile benzer şekilde işleyebilir."

Yorumlar