Analogue ne demek?

"Analogue" kelimesi kelime kelime Türkçeye "benzer", "analog" olarak çevrilebilir.

Genel olarak, dijital olmayan, sürekli sinyalleri veya değerleri işleyen veya temsil eden bir sistemi veya cihazı ifade eder.

Mecazi anlamı, genellikle bir şeyin başka bir şeye benzerliği veya karşılığı anlamında kullanılır.İşte "analogue" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "Many musicians prefer analogue synthesizers for their warm sound."

Türkçe: "Birçok müzisyen, sıcak sesleri için analog sentezleyicileri tercih eder."


English: "Before the digital age, people used analogue cameras to take photographs."

Türkçe: "Dijital çağdan önce, insanlar fotoğraf çekmek için analog kameralar kullanırdı."


English: "The analogue clock on the wall has stopped working."

Türkçe: "Duvarın analog saati çalışmayı durdurdu."


English: "In the pharmaceutical industry, creating an analogue of a popular drug can lead to significant profits."

Türkçe: "İlaç endüstrisinde, popüler bir ilacın benzerini üretmek önemli karlara yol açabilir."


English: "Some argue that reading a paper book is an analogue experience that can't be fully replicated by digital formats."

Türkçe: "Bazıları, kağıt bir kitap okumanın, dijital formatlar tarafından tam olarak taklit edilemeyen bir analog deneyim olduğunu savunur."

Yorumlar