Analogy ne demek?

"Analogy" kelimesi kelime kelime Türkçeye "benzerlik", "analoji" olarak çevrilebilir.

Bu terim, iki farklı şey arasındaki benzerlikler üzerine kurulu bir karşılaştırma veya ilişkilendirme yapmak için kullanılır. Genellikle, bir konsepti veya fikri açıklamak için bilinen bir durumla karşılaştırılır.

Mecazi anlamı genellikle doğrudan olmaz, ancak bir şeyi anlatmak için başka bir şeye atıfta bulunma şeklindedir.İşte "analogy" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "He drew an analogy between the human heart and a pump."

Türkçe: "İnsan kalbi ile bir pompa arasında bir benzerlik kurdu."


English: "Using an analogy, she explained the concept of gravity by comparing it to a magnet pulling objects towards itself."

Türkçe: "Bir benzetme kullanarak, yerçekimi konseptini, nesneleri kendine çeken bir mıknatıs ile karşılaştırarak açıkladı."


English: "The teacher used the analogy of a library to explain how the internet stores information."

Türkçe: "Öğretmen, internetin bilgiyi nasıl depoladığını açıklamak için bir kütüphane benzetmesi kullandı."


English: "In her speech, she made an analogy to illustrate the relationship between freedom and responsibility."

Türkçe: "Konuşmasında, özgürlük ile sorumluluk arasındaki ilişkiyi açıklamak için bir benzetme yaptı."


English: "The book uses food and cooking as an analogy for life's complexities."

Türkçe: "Kitap, hayatın karmaşıklıkları için yiyecek ve yemek pişirmeyi bir benzetme olarak kullanıyor."

Yorumlar