Analysable ne demek?

"Analysable" kelimesi kelime kelime Türkçeye "analiz edilebilir" olarak çevrilebilir.

Bu terim, bir şeyin analiz edilip detaylı bir şekilde incelenebileceğini ifade eder.

Mecazi bir anlamı genellikle yoktur, çünkü bu terim daha çok bilimsel, teknik veya edebi eserlerin incelemesi gibi somut durumlar için kullanılır.İşte "analysable" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "The data collected from the survey is easily analysable."

Türkçe: "Anketten toplanan veriler kolaylıkla analiz edilebilir."


English: "Her novel is highly analysable, with layers of meaning and symbolism."

Türkçe: "Onun romanı, anlam ve sembolizm katmanlarıyla oldukça analiz edilebilir."


English: "This scientific phenomenon is not readily analysable without advanced equipment."

Türkçe: "Bu bilimsel fenomen, ileri düzey ekipman olmadan kolaylıkla analiz edilemez."


English: "The results are analysable through statistical methods to find trends."

Türkçe: "Sonuçlar, eğilimleri bulmak için istatistiksel yöntemlerle analiz edilebilir."


English: "The chemical composition of the substance makes it analysable by spectrometry."

Türkçe: "Maddenin kimyasal bileşimi, spektrometri ile analiz edilebilmesini sağlar."

Yorumlar