Analyse ne demek?

"Analyse" kelimesi kelime kelime Türkçeye "analiz etmek" olarak çevrilebilir.

Bu eylem, bir şeyi detaylı bir şekilde incelemek ve anlamak, özellikle de bir sistem, durum, metin ya da veri setini parçalarına ayırarak daha iyi anlamayı amaçlamak anlamına gelir.

Mecazi bir anlamı genelde yoktur; çünkü bu terim genellikle somut ve spesifik inceleme faaliyetlerini ifade etmek için kullanılır.İşte "analyse" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "We need to analyse the data to understand the market trends."

Türkçe: "Piyasa eğilimlerini anlamak için verileri analiz etmemiz gerekiyor."


English: "The students were asked to analyse the poem for their homework."

Türkçe: "Öğrencilerden ödevleri için şiiri analiz etmeleri istendi."


English: "Before making a decision, it's important to analyse all the possible outcomes."

Türkçe: "Bir karar vermeden önce, tüm olası sonuçları analiz etmek önemlidir."


English: "The scientist spent years analysing the effects of pollution on marine life."

Türkçe: "Bilim insanı, kirliliğin deniz yaşamı üzerindeki etkilerini analiz etmek için yıllar harcadı."


English: "Can you analyse this financial report and give me a summary?"

Türkçe: "Bu finansal raporu analiz edip bana bir özet verebilir misin?"

Yorumlar