Analyser ne demek?

"Analyser" kelimesi kelime kelime Türkçeye "analiz eden" olarak çevrilebilir.

Genel anlamda, veri, metin, durum ya da bir nesnenin analizini gerçekleştiren bir kişi ya da cihazı ifade eder.

Mecazi bir anlamı yoktur, genellikle somut analiz süreçlerini belirtmek için kullanılır.İşte "analyser" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "The chemist is an experienced analyser of complex compounds."

Türkçe: "Kimyager, karmaşık bileşiklerin deneyimli bir analizcisidir."


English: "This machine is a highly sophisticated analyser used in medical research."

Türkçe: "Bu makine, tıbbi araştırmalarda kullanılan oldukça sofistike bir analiz cihazıdır."


English: "As an analyser of economic trends, she provides valuable insights to the company."

Türkçe: "Ekonomik eğilimlerin bir analizcisi olarak, şirkete değerli içgörüler sunar."


English: "The laboratory has acquired a new analyser to speed up the testing process."

Türkçe: "Laboratuvar, test sürecini hızlandırmak için yeni bir analiz cihazı edindi."


English: "He works as a data analyser, interpreting large datasets to find patterns."

Türkçe: "Büyük veri kümelerini yorumlayarak desenler bulmak için bir veri analizcisi olarak çalışır."

Yorumlar