Analysing ne demek?

"Analysing" kelimesi, "analyze" fiilinin şimdiki zamanının "-ing" eki alarak oluşturulmuş halidir. Kelime kelime Türkçeye çevrildiğinde, "analiz ediyor" veya "inceleme" anlamına gelir.

Genel olarak, bir konu, veri seti, metin veya durum üzerinde detaylı inceleme yapma ve değerlendirme sürecini ifade eder.

Mecazi bir anlamı yoktur; bu kelime, genellikle somut ve somut olmayan ögelerin eleştirel bir şekilde incelenmesi bağlamında kullanılır.İşte "analysing" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "She is currently analysing the survey results to understand customer satisfaction."

Türkçe: "Şu anda müşteri memnuniyetini anlamak için anket sonuçlarını analiz ediyor."


English: "The team is analysing historical data to predict future trends."

Türkçe: "Ekip, gelecekteki eğilimleri tahmin etmek için tarihsel verileri analiz ediyor."


English: "Analysing complex problems requires critical thinking skills."

Türkçe: "Karmaşık problemleri analiz etmek, eleştirel düşünme becerileri gerektirir."


English: "He spends a lot of time analysing financial markets to make informed investment decisions."

Türkçe: "Bilinçli yatırım kararları almak için finansal piyasaları analiz etmekle çok zaman geçiriyor."


English: "Analysing literary texts can reveal deeper meanings and themes."

Türkçe: "Edebi metinleri analiz etmek, daha derin anlamlar ve temalar ortaya çıkarabilir."

Yorumlar