Analysis ne demek?

"Analysis" kelimesi kelime kelime Türkçeye çevrildiğinde, "analiz" veya "inceleme" anlamına gelir.

Tamamen Türkçeye çevrildiğinde, bir konu, veri seti, metin veya durum üzerinde detaylı inceleme yapma ve değerlendirme sürecini ifade eder.

Mecazi bir anlamı genellikle yoktur; ancak, geniş anlamda, bir durumu derinlemesine anlama ve çözümleme çabasını simgeleyebilir.İşte "analysis" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "The analysis of the data revealed surprising trends in consumer behavior."

Türkçe: "Verilerin analizi, tüketici davranışlarında şaşırtıcı eğilimler ortaya çıkardı."


English: "His thesis includes a detailed analysis of the impact of social media on political opinions."

Türkçe: "Tezi, sosyal medyanın siyasi görüşler üzerindeki etkisine dair detaylı bir analiz içeriyor."


English: "Financial analysis is essential for making informed investment decisions."

Türkçe: "Bilinçli yatırım kararları almak için finansal analiz esastır."


English: "Literary analysis helps to uncover the deeper meanings of a text."

Türkçe: "Edebi analiz, bir metnin daha derin anlamlarını ortaya çıkarmaya yardımcı olur."


English: "The company conducts regular analysis of market trends to stay competitive."

Türkçe: "Şirket, rekabetçi kalmak için piyasa eğilimlerinin düzenli analizini gerçekleştirir."

Yorumlar