Analysis of variance ne demek?

"Analysis of variance" kelimesi kelime kelime Türkçeye çevrildiğinde, "varyans analizi" anlamına gelir.

Tamamen Türkçeye çevrildiğinde, farklı grupların ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olup olmadığını belirlemek için kullanılan bir istatistiksel yöntemi ifade eder.

Mecazi bir anlamı yoktur; bu terim, genellikle istatistik ve araştırma bağlamlarında kullanılır.İşte "analysis of variance" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "The analysis of variance showed significant differences between the treatment groups."

Türkçe: "Varyans analizi, tedavi grupları arasında önemli farklar gösterdi."


English: "We used analysis of variance to compare the effects of different diets on weight loss."

Türkçe: "Farklı diyetlerin kilo kaybı üzerindeki etkilerini karşılaştırmak için varyans analizi kullandık."


English: "Analysis of variance is a useful tool for understanding the variability within and between groups."

Türkçe: "Varyans analizi, gruplar içindeki ve arasındaki değişkenliği anlamak için kullanışlı bir araçtır."


English: "The results of the analysis of variance can help determine if our hypothesis is correct."

Türkçe: "Varyans analizi sonuçları, hipotezimizin doğru olup olmadığını belirlememize yardımcı olabilir."


English: "Before conducting the analysis of variance, it's important to ensure the data meets the necessary assumptions."

Türkçe: "Varyans analizini gerçekleştirmeden önce, verilerin gerekli varsayımları karşıladığından emin olmak önemlidir."

Yorumlar