Analyst ne demek?

"Analyst" kelimesi kelime kelime Türkçeye çevrildiğinde, "analiz" ve "yapan kişi" anlamına gelir.

Tamamen Türkçeye çevrildiğinde, veri, sistemler veya işlemler hakkında derinlemesine inceleme ve değerlendirme yaparak sonuçlar çıkaran, analiz yapan kişiyi ifade eder.

Mecazi bir anlamı yoktur; bu terim genellikle finans, bilgi teknolojileri, araştırma ve benzeri alanlarda profesyonel roller için kullanılır.İşte "analyst" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "The financial analyst provided a detailed report on the company's performance."

Türkçe: "Finans analisti, şirketin performansı hakkında detaylı bir rapor sundu."


English: "A data analyst uses statistical methods to interpret data and provide insights."

Türkçe: "Bir veri analisti, verileri yorumlamak ve içgörüler sağlamak için istatistiksel yöntemler kullanır."


English: "The market analyst predicted a rise in stock prices based on recent trends."

Türkçe: "Piyasa analisti, son eğilimlere dayanarak hisse senedi fiyatlarında bir artış öngördü."


English: "Cybersecurity analysts work to protect organizations from cyber threats."

Türkçe: "Siber güvenlik analistleri, organizasyonları siber tehditlere karşı korumak için çalışır."


English: "The policy analyst reviewed the proposed legislation and its potential impact."

Türkçe: "Politika analisti, önerilen yasayı ve potansiyel etkisini gözden geçirdi."

Yorumlar