Analyte ne demek?

"Analyte" kelimesi kelime kelime Türkçeye çevrildiğinde, "analiz" ve "edilen" anlamına gelir.

Tamamen Türkçeye çevrildiğinde, bir kimyasal analizde ölçülen veya incelenen maddeyi ifade eder. Bu terim, genellikle laboratuvar testlerinde, çevresel izleme, biyokimya, farmakoloji ve benzeri alanlarda kullanılır.

Mecazi bir anlamı yoktur.İşte "analyte" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "The concentration of the analyte was determined using spectrophotometry."

Türkçe: "Analit konsantrasyonu, spektrofotometri kullanılarak belirlendi."


English: "Detecting trace amounts of the analyte requires sensitive analytical methods."

Türkçe: "Analitin iz miktarlarını tespit etmek hassas analitik yöntemler gerektirir."


English: "The laboratory technician prepared the sample to isolate the analyte for testing."

Türkçe: "Laboratuvar teknisyeni, test için analiti izole etmek amacıyla örneği hazırladı."


English: "The presence of the analyte in the water supply indicates contamination."

Türkçe: "Su kaynağındaki analitin varlığı, kirlenmeyi gösterir."


English: "The new test can detect the analyte at lower concentrations than previous methods."

Türkçe: "Yeni test, analiti önceki yöntemlere kıyasla daha düşük konsantrasyonlarda tespit edebilir."

Yorumlar