Analytic model ne demek?

"Analytic model" kelimesi kelime kelime Türkçeye çevrildiğinde "analitik model" anlamına gelir.

Bu terim, genellikle bir sistem, süreç veya veri setinin matematiksel formüller ve istatistiksel teknikler kullanılarak temsil edilmesini ifade eder. Analitik modeller, karmaşık gerçek dünya fenomenlerini anlamak ve tahmin etmek için kullanılır.

Mecazi bir anlamı yoktur; bu terim genellikle bilimsel, mühendislik, finans ve ekonomi gibi alanlarda teknik bir bağlamda kullanılır.İşte "analytic model" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "The team used an analytic model to predict the impact of climate change on crop yields."

Türkçe: "Ekip, iklim değişikliğinin mahsul verimleri üzerindeki etkisini tahmin etmek için analitik bir model kullandı."


English: "Developing an accurate analytic model requires thorough understanding of the underlying principles."

Türkçe: "Doğru bir analitik model geliştirmek, temel ilkeleri kapsamlı bir şekilde anlamayı gerektirir."


English: "The analytic model helped the company optimize its supply chain operations."

Türkçe: "Analitik model, şirketin tedarik zinciri operasyonlarını optimize etmesine yardımcı oldu."


English: "Researchers often compare the outcomes of different analytic models to validate their findings."

Türkçe: "Araştırmacılar, bulgularını doğrulamak için genellikle farklı analitik modellerin sonuçlarını karşılaştırır."


English: "The financial analyst developed an analytic model to forecast future market trends."

Türkçe: "Finans analisti, gelecekteki piyasa eğilimlerini tahmin etmek için bir analitik model geliştirdi."

Yorumlar