Analytic ne demek?

"Analytic" kelimesi kelime kelime Türkçeye çevrildiğinde, "analitik" anlamına gelir.

Bu kelime, genellikle veri, mantık, felsefe ya da matematikle ilgili analiz yöntemleri veya düşünce biçimleriyle ilişkilidir.

Mecazi bir anlamı yoktur, ancak geniş bir kullanım alanına sahiptir ve farklı bağlamlarda karşımıza çıkabilir.İşte "analytic" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "Analytic methods are crucial for understanding complex data sets."

Türkçe: "Analitik yöntemler, karmaşık veri kümelerini anlamak için hayati öneme sahiptir."


English: "He has a very analytic mind and can solve problems quickly."

Türkçe: "Çok analitik bir zihne sahip ve problemleri hızlı bir şekilde çözebilir."


English: "The analytic phase of the research involved detailed data analysis."

Türkçe: "Araştırmanın analitik aşaması, detaylı veri analizi içeriyordu."


English: "Analytic philosophy focuses on clarity and argumentative rigor."

Türkçe: "Analitik felsefe, açıklık ve argümantatif titizlik üzerine odaklanır."


English: "The software offers advanced analytic tools for marketers."

Türkçe: "Yazılım, pazarlamacılar için gelişmiş analitik araçlar sunar."

Yorumlar