Analytically ne demek?

"Analytically" kelimesi, kelime kelime Türkçeye çevrildiğinde "analitik olarak" anlamına gelir.

Bu terim, bir problemi veya durumu mantıklı ve sistematik bir yaklaşımla inceleme ve değerlendirme sürecini ifade eder.

Mecazi bir anlamı yoktur; daha çok bilimsel, matematiksel veya eleştirel düşünme gerektiren durumlarda kullanılır.İşte "analytically" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "The scientist examined the data analytically to identify patterns."

Türkçe: "Bilim insanı, desenleri tanımlamak için verileri analitik olarak inceledi."


English: "To solve this puzzle, you need to think analytically and consider all possibilities."

Türkçe: "Bu bulmacayı çözmek için analitik olarak düşünmeli ve tüm olasılıkları göz önünde bulundurmalısınız."


English: "She approached the problem analytically, breaking it down into smaller, more manageable parts."

Türkçe: "Probleme analitik olarak yaklaştı, onu daha küçük, daha yönetilebilir parçalara ayırdı."


English: "Analytically speaking, the company's financial health is stable, but there are areas for improvement."

Türkçe: "Analitik olarak konuşmak gerekirse, şirketin finansal sağlığı stabil ancak iyileştirilmesi gereken alanlar var."


English: "The article was written analytically, providing a deep dive into the subject matter."

Türkçe: "Makale, konu hakkında derinlemesine bir dalış sağlayacak şekilde analitik olarak yazılmıştı."

Yorumlar