Analytics ne demek?

"Analytics" kelimesi kelime kelime Türkçeye çevrildiğinde "analizler" veya "analitikler" anlamına gelir.

Bu terim, genellikle veri, istatistikler ve diğer bilgilerin toplanması, incelenmesi ve yorumlanması sürecini ifade eder.

Mecazi bir anlamı yoktur; genellikle iş, bilim, finans, pazarlama ve benzeri alanlarda büyük veri kümelerinden anlamlı sonuçlar çıkarmak için kullanılır.İşte "analytics" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "The company relies on analytics to make informed decisions about future projects."

Türkçe: "Şirket, gelecek projelerle ilgili bilinçli kararlar almak için analizlere güvenir."


English: "By using analytics, we can understand customer behavior and improve our marketing strategies."

Türkçe: "Analizler kullanarak müşteri davranışlarını anlayabilir ve pazarlama stratejilerimizi iyileştirebiliriz."


English: "The analytics tool provides insights into website traffic and user engagement."

Türkçe: "Analitik aracı, web sitesi trafiği ve kullanıcı etkileşimi hakkında içgörüler sağlar."


English: "Sports teams are increasingly using analytics to optimize their strategies and player performance."

Türkçe: "Spor takımları, stratejilerini ve oyuncu performanslarını optimize etmek için giderek daha fazla analitik kullanıyor."


English: "Healthcare analytics can lead to better patient outcomes by analyzing treatment data."

Türkçe: "Sağlık hizmetleri analitiği, tedavi verilerini analiz ederek daha iyi hasta sonuçlarına yol açabilir."

Yorumlar