Analyzer ne demek?

"Analyzer" kelimesi kelime kelime Türkçeye "analiz eden" olarak çevrilebilir.

Bu, bir nesne, cihaz veya kişi için kullanılabilir ve genellikle verileri, materyalleri, ya da durumları detaylı bir şekilde inceleyip sonuçlar çıkaran birini ya da bir şeyi ifade eder.

Mecazi bir anlamı genellikle yoktur; daha çok teknik, bilimsel veya iş dünyası bağlamlarında kullanılır.İşte "analyzer" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "The laboratory uses a chemical analyzer to test the composition of samples."

Türkçe: "Laboratuvar, örneklerin bileşimini test etmek için bir kimyasal analiz cihazı kullanır."


English: "He is a skilled data analyzer, capable of making sense of complex datasets."

Türkçe: "O, karmaşık veri setlerini anlamlandırabilen yetenekli bir veri analizcisidir."


English: "This software acts as an analyzer by examining your computer's performance."

Türkçe: "Bu yazılım, bilgisayarınızın performansını inceleyerek bir analizci gibi hareket eder."


English: "The network analyzer helps us identify problems within our internet infrastructure."

Türkçe: "Ağ analizörü, internet altyapımızdaki sorunları belirlememize yardımcı olur."


English: "As an emotion analyzer, the AI can understand the sentiments in text messages."

Türkçe: "Bir duygu analizörü olarak, AI metin mesajlarındaki duyguları anlayabilir."

Yorumlar