Anapest ne demek?

"Anapest" kelimesi, şiirbilimde kullanılan bir terimdir ve üç heceden oluşan bir ayak türünü ifade eder. Bu ayak türünde ilk iki hece kısa (veya vurgusuz), son hece ise uzun (veya vurgulu) olur.

"Anapest" terimi, antik Yunan şairlerinin eserlerindeki metrik yapıları tanımlamak için kullanılmıştır ve zamanla İngilizce dahil birçok dildeki şiirin analizinde kullanılan teknik terimler arasına girmiştir.

Mecazi bir anlamı yoktur, daha çok edebi ve teknik bir terim olarak kullanılır.İşte "anapest" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "The poet chose anapests to give a light and rhythmic feel to the poem."

Türkçe: "Şair, şiire hafif ve ritmik bir his vermek için anapestleri tercih etti."


English: "Anapestic meter is often used in comic verse to create a playful tone."

Türkçe: "Anapestik ölçü, oyunlu bir ton yaratmak için genellikle komik şiirlerde kullanılır."


English: "The repetition of anapests in the poem contributes to its musical quality."

Türkçe: "Şiirdeki anapestlerin tekrarı, onun müzikal kalitesine katkıda bulunur."


English: "To understand the rhythm of the verse, one must identify the anapests within it."

Türkçe: "Şiirin ritmini anlamak için, içindeki anapestleri tanımlamak gerekir."


English: "Anapestic tetrameter is a poetic meter that consists of four anapestic feet per line."

Türkçe: "Anapestik tetrametre, her satırda dört anapestik ayağın bulunduğu bir şiir ölçüsüdür."

Yorumlar