Anaphase ne demek?

"Anaphase" kelimesi, hücre bölünmesi sürecinin bir parçası olan ve kardeş kromatidlerin birbirinden ayrılıp hücrenin karşıt uçlarına doğru çekildiği aşamayı ifade eder.

Bu terim, genellikle biyoloji ve genetik alanlarında kullanılır ve herhangi bir mecazi anlamı yoktur.İşte "anaphase" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "During anaphase, the chromosomes are pulled apart to opposite ends of the cell."

Türkçe: "Anafaz sırasında, kromozomlar hücrenin karşıt uçlarına doğru çekilir."


English: "The cell prepares for division by entering anaphase, ensuring that each new cell will have a complete set of chromosomes."

Türkçe: "Hücre, anafaza girerek bölünmeye hazırlanır ve böylece her yeni hücrenin tam bir kromozom takımına sahip olmasını sağlar."


English: "Anaphase is a critical phase of mitosis, where errors can lead to genetic mutations."

Türkçe: "Anafaz, hataların genetik mutasyonlara yol açabileceği mitozun kritik bir evresidir."


English: "Microtubules play a key role in anaphase by separating the chromosomes."

Türkçe: "Mikrotübüller, kromozomları ayırarak anafazda önemli bir rol oynar."


English: "The study of anaphase has helped scientists understand the mechanisms of cell replication and division."

Türkçe: "Anafazın incelenmesi, bilim insanlarının hücre replikasyonu ve bölünmesinin mekanizmalarını anlamalarına yardımcı olmuştur."

Yorumlar