Anaphor ne demek?

"Anaphor" kelimesi dilbilimde, metin içinde daha önce bahsedilen bir ögeyi ya da kavramı tekrar anımsatan bir sözcük veya ifadeyi tanımlar.

Bu terim, özellikle bağlaçlık (coreference) ve metin içi tutarlılık açısından önemlidir ve herhangi bir mecazi anlam içermez.İşte "anaphor" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "In the sentence 'Sarah found her book', 'her' is an anaphor referring back to 'Sarah'."

Türkçe: "'Sarah kitabını buldu' cümlesinde, 'onun' Sarah'a geri dönen bir anafortur."


English: "Understanding the role of anaphors is crucial for parsing sentences accurately."

Türkçe: "Anafortların rolünü anlamak, cümleleri doğru bir şekilde ayrıştırmak için hayati öneme sahiptir."


English: "Anaphors and their antecedents must agree in number and gender."

Türkçe: "Anafortlar ve onların öncülleri sayı ve cinsiyet açısından uyumlu olmalıdır."


English: "The use of anaphors improves the flow and coherence of writing by avoiding repetition."

Türkçe: "Anafortların kullanımı, tekrarı önleyerek yazının akışını ve tutarlılığını iyileştirir."


English: "Identifying anaphors is a key step in resolving referential ambiguity in texts."

Türkçe: "Metinlerde referans belirsizliğini çözmede anafortları tanımlamak temel bir adımdır."

Yorumlar