Anaphora ne demek?

"Anaphora" kelimesi, bir dizelerde, cümlelerde veya paragraflarda başlangıç kısımlarının tekrarıyla oluşan bir edebi ya da retorik cihazı tanımlar. Bu teknik, metnin vurgusunu artırmak, ritmik bir yapı oluşturmak ve okuyucu veya dinleyicinin dikkatini çekmek için kullanılır. Mecazi bir anlamı yoktur, ancak kullanımı, mesajın etkisini güçlendirme amacını taşır.İşte "anaphora" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "Martin Luther King Jr. used anaphora effectively in his 'I Have a Dream' speech, repeating phrases like 'I have a dream' to emphasize his vision."

Türkçe: "Martin Luther King Jr., 'Bir Hayalim Var' konuşmasında, 'Bir hayalim var' gibi ifadeleri tekrarlayarak vizyonunu vurgulamak için anaphorayı etkili bir şekilde kullandı."


English: "The poet used anaphora throughout the poem, beginning each stanza with 'In the time of'."

Türkçe: "Şair, şiir boyunca her kıtayı 'Zamanında' ile başlatarak anaphora kullandı."


English: "Anaphora is a common figure of speech that can create a strong emotional effect."

Türkçe: "Anaphora, güçlü bir duygusal etki yaratabilen yaygın bir söz sanatıdır."


English: "The repetition of 'We will not' in the leader's speech served as an anaphora, uniting the audience."

Türkçe: "Liderin konuşmasındaki 'Biz yapmayacağız' tekrarı, bir anaphora olarak hizmet etti ve dinleyicileri birleştirdi."


English: "Anaphora enhances the readability of a text by providing rhythm and continuity."

Türkçe: "Anaphora, ritim ve süreklilik sağlayarak bir metnin okunabilirliğini artırır

Yorumlar