Anaphoric ne demek?

"Anaphoric" kelimesi, bir metin veya konuşma içinde daha önce bahsedilen bir ögeye geri dönme veya atıfta bulunma anlamına gelir.

Bu, genellikle bir zamirin daha önceki bir isim ya da isim öbeğine referansı ile ilgilidir ve okuyucunun veya dinleyicinin söz konusu ögeyi anlamasını sağlar. Mecazi bir anlamı yoktur, dilbilgisi ve anlam bütünlüğü açısından önemli bir işlevi vardır.İşte "anaphoric" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "The teacher explained how anaphoric references are used to avoid repetition in writing."

Türkçe: "Öğretmen, yazıda tekrarı önlemek için anaphoric referansların nasıl kullanıldığını açıkladı."


English: "In the sentence 'John lost his wallet, and he was very upset about it,' 'he' is an anaphoric pronoun referring to 'John.'"

Türkçe: "'John cüzdanını kaybetti ve bu yüzden çok üzgündü.' cümlesinde, 'o' John'a atıfta bulunan anaphoric bir zamirdir."


English: "Anaphoric expressions help maintain coherence in a text by linking sentences and ideas together."

Türkçe: "Anaphoric ifadeler, cümleleri ve fikirleri birbirine bağlayarak bir metinde tutarlılığı korumaya yardımcı olur."


English: "Understanding anaphoric and cataphoric references is crucial for effective reading comprehension."

Türkçe: "Anaphoric ve kataphoric referansları anlamak, etkili okuma anlayışı için hayati öneme sahiptir."


English: "Linguists study anaphoric relations to understand how language structures facilitate communication."

Türkçe: "Dilbilimciler, dil yapılarının iletişimi nasıl kolaylaştırdığını anlamak için anaphoric ilişkileri inceler."

Yorumlar