Anaphorically ne demek?

"Anaphorically" kelimesi, bir metin ya da konuşma parçasında daha önce bahsedilen bir şeye yapılan atıfı ifade eden bir adverbdir (zarf).

Bu, genellikle bir zamirin, daha önce metinde bahsi geçen bir isim ya da isim öbeğine referans vermesi durumunda kullanılır. Mecazi bir anlamı yoktur ve dilbilimsel bağlamda, metin içerisindeki referans ve bağlantıları belirlemek için kullanılır.İşte "anaphorically" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "The pronoun 'she' is used anaphorically in the paragraph to refer back to 'Maria'."

Türkçe: "Paragrafta 'Maria'ya geri dönmek için 'o' zamiri anaphorically kullanılmıştır."


English: "Anaphorically referring to the subject of the previous sentence can help avoid redundancy."

Türkçe: "Önceki cümlenin konusuna anaphorically atıfta bulunmak, gereksiz tekrarı önlemeye yardımcı olabilir."


English: "Writers often use anaphorically linked words to maintain coherence throughout a text."

Türkçe: "Yazarlar sıklıkla bir metin boyunca tutarlılığı korumak için anaphorically bağlanmış kelimeler kullanır."


English: "Understanding how to use anaphorically related terms is essential for clear and effective communication."

Türkçe: "Anaphorically ilişkili terimlerin nasıl kullanılacağını anlamak, net ve etkili iletişim için temeldir."


English: "Anaphorically, the article managed to link all its main points back to the introduction."

Türkçe: "Anaphorically, makale tüm ana noktalarını girişe geri bağlamayı başardı."

Yorumlar