Anaphrodisiac ne demek?

"Anaphrodisiac" kelimesi, cinsel isteği azaltıcı anlamına gelir. İlk kısmı olan "ana-" genellikle bir şeyi tersine çevirmek ya da olumsuzlamak için kullanılırken, "phrodisiac" kelimesi cinsel arzuyu artıran şeyleri ifade eder.

Böylece, "anaphrodisiac" kelimesi, cinsel isteği azaltan ya da cinsel arzuyu baskılayan maddeleri veya etkileri tanımlamak için kullanılır.

Mecazi bir anlamı yoktur, genellikle tıbbi veya biyolojik bağlamlarda kullanılır.İşte "anaphrodisiac" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "Certain medications act as anaphrodisiacs, reducing libido as a side effect."

Türkçe: "Bazı ilaçlar yan etki olarak libidoyu azaltan anaphrodisiac olarak hareket eder."


English: "In historical times, anaphrodisiac foods were sometimes given to soldiers to decrease sexual urges."

Türkçe: "Tarihsel zamanlarda, cinsel arzuları azaltmak için askerlere bazen anaphrodisiac yiyecekler verilirdi."


English: "The herb was traditionally used as an anaphrodisiac to promote chastity."

Türkçe: "Bu ot geleneksel olarak iffeti teşvik etmek için bir anaphrodisiac olarak kullanılmıştır."


English: "Research is being conducted on the anaphrodisiac effects of certain plant extracts."

Türkçe: "Bazı bitki özütlerinin anaphrodisiac etkileri üzerine araştırmalar yapılmaktadır."


English: "Anaphrodisiac properties of some substances can be useful in treating certain medical conditions."

Türkçe: "Bazı maddelerin anaphrodisiac özellikleri, belirli tıbbi durumların tedavisinde faydalı olabilir."

Yorumlar