Anaphylaxis ne demek?

"Anaphylaxis" kelimesi, "anaphylactic" (anafilaktik) ve "-sis" (süreç) köklerinden oluşur. Türkçeye "anafilaksi" olarak çevrilir ve ciddi, yaşamı tehdit eden alerjik bir reaksiyonu ifade eder.

Bu terim, genellikle belirli alerjenlere karşı aşırı duyarlılık gösteren kişilerde görülür ve hızlı tıbbi müdahale gerektirir. Mecazi bir anlamı yoktur; doğrudan tıbbi bir durumu tanımlar.İşte "anaphylaxis" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "She carries an epinephrine auto-injector to treat anaphylaxis in case of emergency."

Türkçe: "Acil durumda anafilaksiyi tedavi etmek için bir epinefrin otomatik enjektörü taşıyor."


English: "Peanut allergies can cause anaphylaxis, which is why schools often ban peanut products."

Türkçe: "Yer fıstığı alerjileri anafilaksiye neden olabilir, bu yüzden okullar sıklıkla yer fıstığı ürünlerini yasaklar."


English: "During the training, paramedics practiced how to quickly identify and treat anaphylaxis."

Türkçe: "Eğitim sırasında, paramedikler anafilaksiyi hızlı bir şekilde nasıl tanıyacaklarını ve tedavi edeceklerini pratik yaptılar."


English: "Anaphylaxis is a severe allergic reaction that can impair breathing and lead to a drop in blood pressure."

Türkçe: "Anafilaksi, nefes almayı bozabilen ve kan basıncında düşüşe neden olabilen şiddetli bir alerjik reaksiyondur."


English: "The conference on allergy and immunology included a session on the latest treatments for anaphylaxis."

Türkçe: "Alerji ve immünoloji konferansı, anafilaksi için en son tedaviler üzerine bir oturumu içeriyordu."

Yorumlar