Anastomose ne demek?

"Anastomose" kelimesi, "ana" (yeniden veya üzerine) ve "stoma" (ağız veya açıklık) kelimelerinin birleşiminden türemiştir.

Türkçeye tam çevirisi, genellikle damarlar, nehirler veya herhangi bir ağ sistemi gibi yapıların birbirine bağlanması veya birleşmesi anlamına gelen "anastomoz" olarak yapılır.

Mecazi bir anlamı genellikle yoktur ve çoğunlukla tıp ve coğrafyada kullanılır.İşte "anastomose" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "The rivers anastomose to form a complex network that supports diverse ecosystems."

Türkçe: "Nehirler, çeşitli ekosistemleri destekleyen karmaşık bir ağ oluşturmak için birbirine bağlanır."


English: "During the surgery, the doctor needed to anastomose the severed blood vessels."

Türkçe: "Ameliyat sırasında doktorun, kesik kan damarlarını birbirine bağlaması gerekiyordu."


English: "The underground tunnels anastomose, creating a vast network beneath the city."

Türkçe: "Yeraltı tünelleri birbirine bağlanarak, şehrin altında geniş bir ağ oluşturur."


English: "Botanists study how plant roots anastomose to understand their nutrient absorption mechanisms."

Türkçe: "Botanikçiler, bitki köklerinin besin emilim mekanizmalarını anlamak için nasıl birbirine bağlandıklarını inceler."


English: "The study focuses on how blood vessels anastomose in the human body to ensure proper circulation."

Türkçe: "Çalışma, insan vücudunda kan damarlarının uygun dolaşımı sağlamak için nasıl birbirine bağlandığına odaklanıyor."


Yorumlar