Anastomosis ne demek?

"Anastomosis" kelimesi, "ana" (yeniden veya üzerine) ve "stoma" (ağız veya açıklık) kelimelerinin birleşiminden gelir.

Türkçede "anastomoz" olarak geçer ve genellikle damarlar, sinirler, kanallar veya diğer yapıların birbirine doğrudan veya dolaylı olarak bağlandığı bir noktayı ifade eder. Bu terim sıklıkla tıp alanında, özellikle cerrahi bağlantılar ve vücuttaki doğal ağ yapıları bağlamında kullanılır.

Mecazi bir anlamı yoktur.İşte "anastomosis" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "The surgeon performed an anastomosis to reconnect the intestines after a section was removed."

Türkçe: "Cerrah, bir kısım çıkarıldıktan sonra bağırsakları yeniden bağlamak için bir anastomoz gerçekleştirdi."


English: "Anastomosis between the two rivers creates a rich habitat for wildlife."

Türkçe: "İki nehir arasındaki anastomoz, yaban hayatı için zengin bir habitat oluşturur."


English: "Studying the anastomosis of blood vessels helps understand the body's healing process after injuries."

Türkçe: "Kan damarlarının anastomozunu incelemek, yaralanmalar sonrası vücudun iyileşme sürecini anlamaya yardımcı olur."


English: "The anastomosis of the plant's root system allows it to absorb water and nutrients efficiently."

Türkçe: "Bitkinin kök sisteminin anastomozu, suyu ve besinleri verimli bir şekilde emmesini sağlar."


English: "After the bypass surgery, the cardiac anastomosis improved the patient's blood flow."

Türkçe: "Bypass ameliyatından sonra, kalp anastomozu hastanın kan akışını iyileştirdi."

Yorumlar