Anatomically correct ne demek?

"Anatomically correct" ifadesi kelime kelime çevirildiğinde, "anatomik olarak doğru" anlamına gelir.

Bu ifade, genellikle canlıların veya modellerin vücut yapılarının gerçek hayatta olduğu gibi doğru ve gerçekçi bir şekilde tasvir edildiğini belirtmek için kullanılır.

Mecazi bir anlam taşımaz; doğrudan, bir canlının veya nesnenin anatomik yapısının doğruluğuna ve gerçekliğine işaret eder.İşte "anatomically correct" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "The museum's exhibit features an anatomically correct skeleton of a dinosaur."

Türkçe: "Müzenin sergisi, bir dinozorun anatomik olarak doğru iskeletini içeriyor."


English: "Anatomically correct dolls are used in schools to teach children about the human body."

Türkçe: "Anatomik olarak doğru bebekler, okullarda çocuklara insan vücudu hakkında öğretmek için kullanılır."


English: "The artist prides herself on creating anatomically correct sculptures."

Türkçe: "Sanatçı, anatomik olarak doğru heykeller yaratmaktan gurur duyar."


English: "Medical students often use anatomically correct models for practice."

Türkçe: "Tıp öğrencileri sık sık pratik yapmak için anatomik olarak doğru modeller kullanır."


English: "The video game featured anatomically correct representations of animals."

Türkçe: "Video oyunu, hayvanların anatomik olarak doğru temsillerini içeriyordu."

Yorumlar