Anatomy ne demek?

"Anatomy" kelimesi, kelime kelime Türkçeye "anatomi" olarak çevrilebilir.

Tam anlamıyla, canlı organizmaların yapılarını ve organlarının nasıl bir araya geldiğini inceleyen bilim dalıdır.

Mecazi anlamda, bir şeyin detaylı bir şekilde incelenmesi veya analiz edilmesi anlamına gelebilir.


İşte "anatomy" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "Students in medical school spend years studying human anatomy."
Türkçe: "Tıp fakültesi öğrencileri, insan anatomisini çalışmak için yıllar harcarlar."

English: "Understanding the anatomy of a flower is crucial for botanists."
Türkçe: "Bir çiçeğin anatomisini anlamak, botanikçiler için hayati öneme sahiptir."

English: "The book provides a detailed anatomy of the social structure of ancient civilizations."
Türkçe: "Kitap, antik uygarlıkların sosyal yapısının detaylı bir anatomisini sunar."

English: "In order to fix the watch, the jeweler had to understand its anatomy completely."
Türkçe: "Saatçi, saati tamir edebilmek için onun anatomisini tamamen anlamak zorundaydı."

English: "The documentary offers an anatomy of the financial crisis, explaining its causes and effects."
Türkçe: "Belgesel, finansal krizin bir anatomisini sunarak nedenlerini ve etkilerini açıklıyor."

Yorumlar