Anatopism ne demek?

"Anatopism" kelimesi, kelime kelime Türkçeye çevrildiğinde doğrudan bir karşılığı olmayabilir.

Ancak tam anlamıyla, bir nesnenin, olayın ya da kişinin tarih içinde veya coğrafi olarak yanlış yerleştirilmesini veya tanımlanmasını ifade eder. Genellikle anahronizmle benzer anlamlarda kullanılabilir ancak daha spesifik olarak mekansal yerleşim hatalarını vurgular.

Mecazi bir anlamı genel olarak kullanımında bulunmamaktadır.İşte "anatopism" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "The movie contained several anatopisms, such as showing the Eiffel Tower in a scene set before it was built."

Türkçe: "Film, Eiffel Kulesi'nin inşa edilmeden önce geçen bir sahnede gösterilmesi gibi birkaç anatopism içeriyordu."


English: "The author’s depiction of ancient Rome included an anatopism by placing modern inventions in the historical setting."

Türkçe: "Yazarın antik Roma tasviri, tarihi ortama modern icatları yerleştirerek bir anatopism içeriyordu."


English: "Critics pointed out the anatopism in the novel where a character uses a cell phone in the 18th century."

Türkçe: "Eleştirmenler, bir karakterin 18. yüzyılda cep telefonu kullandığı romanın anatopism'ini işaret ettiler."


English: "The painting caused controversy due to its anatopism, portraying historical figures in a contemporary city."

Türkçe: "Tablo, tarihi figürleri çağdaş bir şehirde tasvir ederek anatopism nedeniyle tartışma yarattı."


English: "Detecting anatopism in historical films requires a keen eye for detail and knowledge of history."

Türkçe: "Tarihi filmlerde anatopism'i tespit etmek, detaylara dikkatli bir göz ve tarih bilgisi gerektirir."

Yorumlar