Anatosaurus ne demek?

"Anatosaurus" kelimesi, kelime kelime Türkçeye "Anatozor" olarak çevrilebilir ancak bu doğrudan bir Türkçe karşılığı değildir.

Anatosaurus, Geç Kretase döneminde yaşamış, bitkiyle beslenen büyük bir dinozor türünü ifade eder.

Mecazi bir anlamı yoktur; bilimsel bir isimlendirmedir.İşte "anatosaurus" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "The Anatosaurus was known for its duck-billed appearance, distinguishing it from other dinosaurs."

Türkçe: "Anatosaurus, diğer dinozorlardan ayıran ördek gagasına benzeyen görünümüyle bilinirdi."


English: "Scientists have discovered new fossils of the Anatosaurus, shedding light on its habitat and behavior."

Türkçe: "Bilim insanları, Anatosaurus'un yaşam alanı ve davranışlarına ışık tutan yeni fosiller keşfetti."


English: "The Anatosaurus could reach lengths of up to 12 meters, making it one of the largest herbivorous dinosaurs."

Türkçe: "Anatosaurus, 12 metreye kadar uzunluklara ulaşabilirdi, onu en büyük otobur dinozorlardan biri yapardı."


English: "Museums around the world display skeletons of the Anatosaurus, allowing people to appreciate the size and structure of this ancient creature."

Türkçe: "Dünya çapındaki müzeler, insanların bu eski yaratığın boyutunu ve yapısını takdir etmelerini sağlayan Anatosaurus iskeletleri sergiliyor."


English: "The discovery of Anatosaurus fossils in various locations suggests that they were widespread across North America during the Late Cretaceous period."

Türkçe: "Çeşitli yerlerde Anatosaurus fosillerinin keşfi, Geç Kretase döneminde Kuzey Amerika genelinde yaygın olduklarını öne sürüyor."

Yorumlar