ANC ne demek?

"ANC" kelimesi genellikle "African National Congress" ifadesinin kısaltması olarak kullanılır ve Türkçeye "Afrika Ulusal Kongresi" olarak çevrilebilir.

Mecazi bir anlamı yoktur; Güney Afrika'da ırkçılığa ve apartheid rejimine karşı mücadele eden bir siyasi partiyi ifade eder.İşte "ANC" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "Nelson Mandela was a key figure in the ANC's fight against apartheid."

Türkçe: "Nelson Mandela, ANC'nin apartheid'e karşı mücadelesinde önemli bir figürdü."


English: "The ANC has been the ruling party in South Africa since the end of apartheid in 1994."

Türkçe: "ANC, 1994'te apartheid'in sona ermesinden bu yana Güney Afrika'da iktidar partisidir."


English: "Under the leadership of the ANC, South Africa has made significant progress in addressing racial inequalities."

Türkçe: "ANC liderliğinde Güney Afrika, ırksal eşitsizliklerin ele alınmasında önemli ilerlemeler kaydetti."


English: "The ANC's annual conference is a major event in South African politics."

Türkçe: "ANC'nin yıllık konferansı, Güney Afrika politikasında büyük bir olaydır."


English: "Many members of the ANC were imprisoned or exiled during the apartheid era."

Türkçe: "ANC'nin birçok üyesi, apartheid döneminde hapsedildi veya sürgüne gönderildi."

Yorumlar