-ance ne demek?

"-ance" İngilizce'de bir isim eki olup, fiillerden türetilen isimleri oluşturmak için kullanılır. Türkçeye doğrudan çevirisi yoktur; ancak kullanıldığı kelimenin anlamını "olma durumu", "etki" veya "sonuç" olarak ifade eder.


Mecazi bir anlamı yoktur; ancak ekin eklendiği fiile bağlı olarak kelimenin genel anlamını genişletir veya derinleştirir.İşte "-ance" eki içeren 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "The performance of the orchestra was outstanding."

Türkçe: "Orkestranın performansı olağanüstüydü."


English: "Insurance is necessary for protecting your home."

Türkçe: "Evini korumak için sigorta gerekli."


English: "His acceptance into the university was a joyous occasion."

Türkçe: "Üniversiteye kabul edilmesi sevinçli bir olaydı."


English: "There is a noticeable difference in appearance between the two siblings."

Türkçe: "İki kardeş arasında görünüşte fark edilir bir fark var."


English: "The assistance provided by the charity was invaluable."

Türkçe: "Hayır kuruluşu tarafından sağlanan yardım paha biçilemezdi."

Yorumlar