Ancestor ne demek?

"Ancestor" kelimesi, "ata" veya "soy" anlamına gelir.

Genellikle bir kişinin aile ağacında daha önceki nesillerde yer alan aile üyelerini ifade eder.

Mecazi anlamda, bir şeyin veya düşüncenin öncüsü veya kaynağı olarak kullanılabilir.İşte "ancestor" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "My ancestors emigrated from Italy in the early 20th century."

Türkçe: "Atalarım 20. yüzyılın başlarında İtalya'dan göç etti."


English: "Many cultures have rituals to honor their ancestors."

Türkçe: "Birçok kültür atalarını onurlandırmak için ritüellere sahiptir."


English: "The oak tree is a symbol of strength, deeply rooted in our ancestors' traditions."

Türkçe: "Meşe ağacı, atalarımızın geleneklerinde derin kökleri olan bir güç sembolüdür."


English: "Researchers use genealogy to trace someone's ancestors."

Türkçe: "Araştırmacılar, birinin atalarını takip etmek için soyağacı bilimini kullanır."


English: "The concept of democracy can be traced back to our ancient ancestors."

Türkçe: "Demokrasi kavramı, eski atalarımıza kadar izlenebilir."

Yorumlar