Ancestral ne demek?

"Ancestral" kelimesi, "ata" veya "soya ait" anlamına gelir.

Genellikle bir ailenin, topluluğun veya ulusun geçmiş nesillerine veya geçmişteki yaşam tarzlarına, geleneklerine veya mülklerine atıfta bulunmak için kullanılır.

Mecazi anlamda, bir kişinin veya grupların kökenlerine, köklerine ya da geçmişe olan bağlarını ifade etmek için kullanılabilir.İşte "ancestral" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "The castle has been in my family for generations; it's our ancestral home."

Türkçe: "Kale nesiller boyu ailemizin oldu; bu bizim atalarımızın evi."


English: "Many people feel a deep connection to their ancestral lands."

Türkçe: "Birçok insan atalarının topraklarına derin bir bağ hisseder."


English: "She wore an ancestral necklace that has been passed down through her family for centuries."

Türkçe: "Yüzyıllardır ailesi arasında aktarılan ata yadigarı bir kolye taktı."


English: "The festival celebrates the ancestral traditions of the community."

Türkçe: "Festival, topluluğun atalarından gelen geleneklerini kutluyor."


English: "He is studying the ancestral languages of the region to understand cultural heritage better."

Türkçe: "Kültürel mirası daha iyi anlamak için bölgenin ata dillerini inceliyor."

Yorumlar