Ancestry ne demek?

"Ancestry" kelimesi, "soy" veya "nesep" anlamına gelir ve bir bireyin veya grubun atalarını, kökenlerini ve genetik mirasını ifade eder.

Mecazi olarak, bir kişinin veya grupların geçmişten gelen etkileri, bağlantıları veya tarihçesi ile ilgili durumlarla ilişkilendirilebilir.İşte "ancestry" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "She is proud of her mixed ancestry, which includes several different cultures."

Türkçe: "Birkaç farklı kültürü içeren karma soyundan dolayı gururludur."


English: "Researching your family tree can reveal surprising details about your ancestry."

Türkçe: "Aile ağacınızı araştırmak, soyunuz hakkında şaşırtıcı detaylar ortaya çıkarabilir."


English: "The study of genetics has provided new insights into human ancestry and migration patterns."

Türkçe: "Genetik bilimi, insan soyu ve göç modelleri hakkında yeni içgörüler sağladı."


English: "Many people use DNA testing services to discover more about their ancestry."

Türkçe: "Birçok insan, soy hakkında daha fazla bilgi edinmek için DNA testi hizmetlerini kullanır."


English: "He is writing a book on the ancestry of traditional music in his country."

Türkçe: "Ülkesindeki geleneksel müziğin soyu üzerine bir kitap yazıyor."

Yorumlar