Anchor baby ne demek?

"Anchor baby" kelime kelime Türkçeye çevrildiğinde "çapa bebek" anlamına gelir, ancak bu ifade genellikle mecazi bir anlam taşır.

Tam olarak Türkçeye çevrildiğinde, genellikle bir ülkede kalıcı oturma hakkı veya vatandaşlık elde etmek amacıyla o ülkede doğan çocuk anlamına gelir.

Bu terim, genellikle göçmenlerin çocukları için kullanılır ve bazen olumsuz bir bağlamda ele alınabilir.İşte "anchor baby" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "Some politicians argue that anchor babies should not automatically receive citizenship."

Türkçe: "Bazı politikacılar, çapa bebeklerin otomatik olarak vatandaşlık alamaması gerektiğini savunuyor."


English: "The concept of the anchor baby is often brought up in debates on immigration reform."

Türkçe: "Çapa bebeği kavramı, genellikle göç reformu tartışmalarında gündeme getirilir."


English: "They moved to the United States with the hope that their child, born there, would be their anchor baby."

Türkçe: "Orada doğan çocuklarının kendileri için bir çapa bebek olacağı umuduyla Amerika Birleşik Devletleri'ne taşındılar."


English: "The term 'anchor baby' is considered offensive by some, as it dehumanizes children."

Türkçe: "'Çapa bebek' terimi bazıları tarafından çocukları insan dışı gösterdiği için saldırgan bulunmaktadır."


English: "Having an anchor baby does not guarantee parents will be allowed to stay in the country."

Türkçe: "Bir çapa bebeğe sahip olmak, ebeveynlerin ülkede kalmasına izin verileceğini garanti etmez."

Yorumlar