Anchorage ne demek?

"Anchorage" kelimesi kelime kelime Türkçeye "çapa yeri" veya "demirleme yeri" olarak çevrilebilir.

Tam anlamıyla, gemilerin güvenli bir şekilde demirleyebilecekleri veya bağlanabilecekleri bir yer veya limanı ifade eder.

Mecazi anlamda, destek, güvenlik veya bir şeye bağlılık hissi veren herhangi bir şeyi ifade edebilir.İşte "anchorage" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "The captain looked for a safe anchorage to weather the storm."

Türkçe: "Kaptan, fırtınayı atlatmak için güvenli bir demirleme yeri aradı."


English: "Our boat found anchorage in a secluded bay."

Türkçe: "Teknemiz, tenha bir koyda demirleme yeri buldu."


English: "Anchorage points are crucial for ensuring the stability of the structure."

Türkçe: "Demirleme noktaları, yapının stabilitesini sağlamak için hayati öneme sahiptir."


English: "The island offers several good anchorages for yachts and small boats."

Türkçe: "Ada, yatlar ve küçük tekneler için birkaç iyi demirleme yeri sunar."


English: "Finding emotional anchorage can be as important as physical safety in times of distress."

Türkçe: "Zor zamanlarda, fiziksel güvenlik kadar duygusal bir demirleme bulmak da önemli olabilir."

Yorumlar