Anchored ne demek?

"Anchored" kelimesi kelime kelime Türkçeye "çapa atılmış" olarak çevrilebilir.

Tam anlamıyla, bir geminin veya diğer bir yüzen aracın belirli bir konumda sabitlenmesi için deniz dibine çapa bırakması anlamına gelir.

Mecazi anlamda, bir kişi veya şeyin güçlü bir şekilde bir yere, duruma veya inanca bağlı olması anlamına gelebilir.İşte "anchored" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "The ship was securely anchored in the harbor."

Türkçe: "Gemi, limanda güvenli bir şekilde çapa atmıştı."


English: "Their friendship was anchored in mutual respect and understanding."

Türkçe: "Arkadaşlıkları karşılıklı saygı ve anlayışa demir atmıştı."


English: "The old oak tree anchored the landscape, giving it character and beauty."

Türkçe: "Yaşlı meşe ağacı, manzaraya karakter ve güzellik katan bir çapa görevi gördü."


English: "He remained anchored to his beliefs despite the challenges."

Türkçe: "Karşılaştığı zorluklara rağmen inançlarına sıkı sıkıya bağlı kaldı."


English: "The anchor was securely anchored, ensuring the boat wouldn't drift away."

Türkçe: "Çapa güvenli bir şekilde atılmıştı, bu da teknenin sürüklenip gitmeyeceğinden emin olunmasını sağladı."

Yorumlar