Anchoring ne demek?

"Anchoring" kelimesi kelime kelime Türkçeye "çapa atma" veya "sabitleme" olarak çevrilebilir.

Bu terim, bir nesnenin belirli bir noktada sabitlenmesi için kullanılan bir yöntemi ifade eder.

Mecazi anlamda, fikirlerin, duyguların veya insanların bir noktaya, duruma veya inanca sıkıca bağlanması anlamına gelir.İşte "anchoring" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "Anchoring the boat near the island allowed us to explore it easily."

Türkçe: "Tekneyi adanın yakınına çapa atmak, onu kolayca keşfetmemizi sağladı."


English: "In negotiations, anchoring is a strategy where an initial offer sets the reference point for the rest of the discussion."

Türkçe: "Müzakerelerde, çapa atma, ilk teklifin geri kalan tartışma için referans noktasını belirlediği bir stratejidir."


English: "The tradition of anchoring values in family rituals strengthens bonds."

Türkçe: "Aile ritüellerinde değerleri sabitleme geleneği, bağları güçlendirir."


English: "Anchoring effect can influence our decisions by making us rely too much on the first piece of information we receive."

Türkçe: "Çapa etkisi, kararlarımızı etkileyebilir ve bizi aldığımız ilk bilgi parçasına fazla güvenmeye itebilir."


English: "The company is anchoring its strategy on innovation to stay ahead in the market."

Türkçe: "Şirket, piyasada önde kalmak için stratejisini inovasyona sabitliyor."

Yorumlar