Anchorite ne demek?

"Anchorite" kelimesi, kelime kelime Türkçeye "çileci" veya "dünya işlerinden çekilmiş kişi" olarak çevrilebilir.

Genellikle dini inançları nedeniyle dünyevi işlerden ve toplumdan uzakta, yalnız bir yaşam sürmeyi tercih eden bir kişiyi ifade eder.

Mecazi anlamda, sosyal hayattan veya toplumsal ilişkilerden bilinçli olarak uzak duran herhangi bir kişi için kullanılabilir.İşte "anchorite" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "The anchorite lived in a small cell attached to the church, devoting his life to prayer."

Türkçe: "Çileci, hayatını duaya adayarak kiliseye ekli küçük bir hücrede yaşadı."


English: "In medieval times, becoming an anchorite was seen as a way to achieve spiritual enlightenment."

Türkçe: "Orta çağlarda, çileci olmak, ruhsal aydınlanmaya ulaşmanın bir yolu olarak görülürdü."


English: "The village had an old legend about an anchorite who could perform miracles."

Türkçe: "Köyün, mucizeler gerçekleştirebilen bir çileci hakkında eski bir efsanesi vardı."


English: "She chose the path of an anchorite, finding solace in solitude and meditation."

Türkçe: "Yalnızlık ve meditasyonda teselli bulduğu için çileci olmayı seçti."


English: "The anchorite’s wisdom was sought by many, though he rarely left his hermitage."

Türkçe: "Çilecinin bilgeliği birçok kişi tarafından aranırdı, ancak o nadiren inzivasından ayrılırdı."

Yorumlar