Ancien régime ne demek?

"Ancien régime" Fransızca bir terim olup, kelime kelime Türkçeye "eski rejim" olarak çevrilebilir.

Bu terim, genellikle Fransa'da 1789'daki Fransız Devrimi'nden önceki monarşik, aristokratik, sosyal ve politik yapıyı ifade etmek için kullanılır.

Mecazi anlamda, eski, modası geçmiş veya artık geçerli olmayan sistemler veya yönetim biçimlerine işaret edebilir.İşte "ancien régime" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "The French Revolution marked the end of the Ancien Régime in France."

Türkçe: "Fransız Devrimi, Fransa'da Ancien Régime'in sonunu işaret etti."


English: "Historians often discuss the social inequalities of the Ancien Régime as a major cause of the revolution."

Türkçe: "Tarihçiler, devrimin önemli bir nedeni olarak Ancien Régime'in sosyal eşitsizliklerini sık sık tartışır."


English: "Under the Ancien Régime, the nobility had significant privileges that were not available to the common people."

Türkçe: "Ancien Régime altında, asaletin halka açık olmayan önemli ayrıcalıkları vardı."


English: "The economic policies of the Ancien Régime contributed to the financial crisis that precipitated the revolution."

Türkçe: "Ancien Régime'in ekonomi politikaları, devrimi tetikleyen finansal krize katkıda bulundu."


English: "Many of the laws and institutions established during the Ancien Régime were dismantled during the French Revolution."

Türkçe: "Fransız Devrimi sırasında, Ancien Régime döneminde kurulan birçok yasa ve kurum ortadan kaldırıldı."

Yorumlar